You are currently viewing Јулијана Анчевска

Јулијана Анчевска

Повеќе од дваесет години ,сум верен клиент на студио Енерги. Нивната постојана прогресија, развој и усовршување ,во текот на годините,доведоа до максимално подобрување на квалитетот на сите услуги и третмани.Денес студиото има  успешен и квалитетен СУПЕР ТИМ,  прекрасни простории, каде хигиената, интимноста и безбедноста на секој клиент се на прво место.Данче ги прати сите новитети на светско ниво, ги едуцира своите вработени, а новитетите ги имплементира во своето студио. Во Студио Енерги квалитетот на услугата ја надминува вредноста што ќе ја платите.Со еден збор, за мене Студио Енерги претставува оаза, место без кое не функционирам, кое редовно го посетувам, каде ја регенерирам својата енергија, а тоа е вистински бесценето.